เวลาทำการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น
อีเมล
info@pccinter.com
ติดต่อเรา
(662) 685-1399
บริการคอลเซ็นเตอร์ ครบวงจร

เอาท์ซอร์ส เอเจนซี่
บริการจัดการบุคลากรเพื่อทำงาน ณ สถานที่ของลูกค้า

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด

ประสบการณ์ยาวนานกว่า

คำนึงถึงการรักษาคุณภาพบริการให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน และให้ดีขึ้นมากกว่า 15 ปีที่เราก่อตั้งบริษัทๆ

บริการของเรา

PCC เป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการคอลเซ็นเตอร์ มุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

และจริงจังมานานกว่า 15 ปี

ร่วมงานกับเรา
รายได้ดี  สวัสการดีเยี่ยม อัตราเงินเดือนสูง
ความก้าวหน้าสูง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครอบครัว PCC
จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมภายนอกและภายในเพื่อให้บุคลากรของเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เราสัญญาว่าจะทำให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการทำงาน

เลขที่ 1023 อาคาร เอ็มเอสสยาม ชั้น 9
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

info@pccinter.com
โทรศัพท์ (662) 685-1399
โทรสาร (662) 685-1398