เวลาทำการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น
อีเมล
info@pccinter.com
ติดต่อเรา
(662) 685-1399

FAQs

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ เอาท์ซอร์ส คอลเซ็นเตอร์

หากธุรกิจหลักของท่านไม่ใช่งานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แต่ยังต้อง การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด
และเล็งเห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) คือกลยุทธ์ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ข้อดีของการใช้บริการเอาท์ซอร์ส

ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในการวางระบบคอลเซ็นเตอร์
การดูแลระบบ และลดความเสี่ยงในกรณีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป
สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
อาทิเช่น การจัดหาพนักงาน เงินเดือน สวัสดิการ การฝึกอบรม
ใช้ระยะเวลาสั้นในการจัดตั้ง
และสามารถเลือกใช้บริการเป็นระยะสั้น หรือระยะยาว
สามารถ focus ธุรกิจหลักของบริษัท
โดยให้ Outsource ดูแลลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้า และขยายธุรกิจ
สามารถรองรับการติดต่อจากลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง
เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ จดหมาย อีเมล เป็นต้น