เวลาทำการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น
อีเมล
info@pccinter.com
ติดต่อเรา
(662) 685-1399
เทคโนโลยี

บริษัทให้ความสำคัญในการลงทุนด้านระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมถึงระบบพลังงานสำรอง

และความสามารถในการป้องกันการสูญหายและกู้คืนของข้อมูลโดยเลือกใช้ระบบ และอุปกรณ์ที่มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมชั้นนำ

 ระบบตู้โทรศัพท์สาขา (PABX)
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติที่พัฒนามาเผื่อองค์กรของคุณโดยเฉพาะ
 ระบบกระจายสายอัตโนมัติ (ACD)
ช่วยการกระจายสาย ให้สามารถรับสายเข้าพร้อมๆกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าของคุณ (CTI)
ช่วยให้ทราบข้อมูลของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา
 ระบบการรายงานผลแบบเรียลไทม์
ช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ Call Center
และการทำงานของเจ้าหน้าที่รับสาย ทำให้ Supervisor
สามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รับสายได้อย่างทันท่วงที
ระบบโทรหาลูกค้าเชิงรุก
ใช้ในการโทรออกหาลูกค้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ระบบการจัดการความรู้

สำหรับบันทึกข้อมูลลูกค้า และใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 
ระบบรายงาน
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเชิงการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
สำนักงานใหญ่
The main entrance of the website
Webpage
Interesting Position
Work us
Get in touch
PCC Social links
Facebook
Contact PCC
ติดต่อเราวันนี้เพื่อคุณจะได้ค้นพบว่าคุณสามารถให้ข้อมูล, ความช่วยเหลือ และสนับสนุนความต้องการของลูกค้าคุณในทุกๆการติดต่อได้อย่างไร

PCC Shop

Copyright © 2020 PCC International Co., Ltd. All right reserved.