เวลาทำการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น
อีเมล
info@pccinter.com
ติดต่อเรา
(662) 685-1399
ในแต่ละวัน เราคำนึงถึงการรักษาคุณภาพบริการให้ดีขั้นกว่าเมื่อวาน และให้ดีขั้นมากกว่าเมื่อ 15 ปีที่เราก่อตั้งบริษัทฯ เนื่องจากเราไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ เราทำเฉพาะงานบริการ ซึ่งคุณภาพในการให้บริการขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถทักษะของพนักงานเราจึงต้องมีวิธีการควบคุมคุณภาพในการบริการให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
สำนักงานใหญ่
The main entrance of the website
Webpage
Interesting Position
Work us
Get in touch
PCC Social links
Facebook
Contact PCC
ติดต่อเราวันนี้เพื่อคุณจะได้ค้นพบว่าคุณสามารถให้ข้อมูล, ความช่วยเหลือ และสนับสนุนความต้องการของลูกค้าคุณในทุกๆการติดต่อได้อย่างไร

PCC Shop

Copyright © 2020 PCC International Co., Ltd. All right reserved.