เวลาทำการ - วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ : 08:30 น. - 17:30 น
อีเมล
info@pccinter.com
ติดต่อเรา
(662) 685-1399

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครอบครัว พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล

จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมภายนอกและภายในเพื่อให้บุคลากรของเราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เราสัญญาว่าจะทำให้พนักงานของเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการทำงาน

สวัสดิการ

สิ่งอำนวยความสะดวก
บริษัท พีซีซี อินเทอร์เนชันนัล จำกัด
สำนักงานใหญ่
The main entrance of the website
Webpage
Interesting Position
Work us
Get in touch
PCC Social links
Facebook
Contact PCC
ติดต่อเราวันนี้เพื่อคุณจะได้ค้นพบว่าคุณสามารถให้ข้อมูล, ความช่วยเหลือ และสนับสนุนความต้องการของลูกค้าคุณในทุกๆการติดต่อได้อย่างไร

PCC Shop

Copyright © 2020 PCC International Co., Ltd. All right reserved.